STCC Solvalla, Stockholm.
STCC Göteborg för Castrol.