Renommés värdinnor bjuder på kaffe och godis, fångar och informerar nya kunder tillsammans med Testlagrets VD, Anders.